Loading...
 

Αποτελέσματα για τις Ερευνητικές Υποτροφίες 2016

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία στην Τελετή Έναρξης του 25ου Πανελληνίου Πνευμονολογικού Συνεδρίου απένειμε 9 βραβεία Ερευνητικών Υποτροφιών στους εξής:

● Τουμπανάκης Δημήτριος

● Ελίζα Τσιτούρα

● Πολυξένη Ντόντση

● Ιωάννης Τόμος

● Βασιλική Καραβάνα

●  Αδαμαντία Λιαπίκου

●  Αθανασία Χατζηαναστασίου

●  Φωτεινή Μάλλη

●  Βαρβάρα Αγαπητού

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΕ εκ μέρους όλων των Ελλήνων Πνευμονολόγων ευχαριστεί θερμά τις χορηγούς Εταιρείες για την ευγενή και γενναιόδωρη προσφορά τους γιατί η προσπάθεια αυτή είναι πλέον ένα ετήσιο γεγονός που στόχο έχει να πολλαπλασιάσει τη Βασική & Κλινική έρευνα της Πνευμονολογίας στη χώρα μας.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2016 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία προκηρύσσει ερευνητικές υποτροφίες.
 • Η προκήρυξη αφορά Έλληνες Πνευμονολόγους (ειδικευμένους ή ειδικευόμενους) μέλη της ΕΠΕ, που εργάζονται στην Ελλάδα.
 • Η Ερευνητική πρόταση πρέπει να αφορά κυρίως νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος, αλλά και επιπτώσεις άλλων νοσημάτων στο αναπνευστικό.
 • Η κάθε υποτροφία είναι των 15.000 € που η καταβολή τους θα γίνει ως εξής: Άμεσα 6.000(40%), μετά από ένα χρόνο 6.000 € (40%) μετά από έκθεση προόδου (τουλάχιστον ένα abstract σε διεθνές συνέδριο που διοργανώνεται από διεθνή αναγνωρισμένο επιστημονικό φορέα π.χ. ERS, ATS, ACCP) και το τελικό ποσό  3.000 € (20%) μετά από δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό καταχωρημένο στο PubMed με impact factor.
 • Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση (0-10) θα γίνει από κριτές, επιστήμονες του εξωτερικού με σαφή διεθνή αναγνώριση (όχι Ελληνικής καταγωγής). Η επιλογή των κριτών γίνεται από το Δ.Σ. της ΕΠΕ και τα ονόματά τους δεν γνωστοποιούνται πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Το όνομα του αιτούντος θα γνωστοποιείται στους κριτές για να ελέγχεται η δυνατότητα του αιτούντος να πραγματοποιήσει την προτεινόμενη έρευνα.
 • Η προθεσμία υποβολής ερευνητικών προτάσεων είναι η 29η Μαΐου 2016 (12:00 μ.μ.) ηλεκτρονικά ή με σφραγίδα ταχυδρομείου.
 • Θα δοθεί προτεραιότητα σε ερευνητικές προτάσεις που προέρχονται από κλινικές του ΕΣΥ ή Ασφαλιστικών Οργανισμών με τουλάχιστον 1 υποτροφία.
 • Μόνο μία ερευνητική πρόταση ανά κύριο ερευνητή εγκρίνεται για να ευοδωθεί η έρευνα από περισσότερους ερευνητές.
 • Το σύνολο της εργασίας της ερευνητικής πρότασης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στην Πνευμονολογική Κλινική του Αιτούντος. Επιτρέπεται η συνεργασία με άλλο κέντρο για εκτέλεση εξειδικευμένων τεχνικών που όμως θα πρέπει να αποτελούν μικρό μέρος του συνολικού ερευνητικού έργου και να έχουν περιγραφεί από πρίν ή να ζητείται εγγράφως η άδεια του ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.
 • Η ερευνητική πρόταση δεν θα πρέπει να αποτελεί μέρος grant χρηματοδοτούμενου ερευνητικού προγράμματος στο εξωτερικό.
 • Δεν μπορούν να συμμετάσχουν ερευνητές που έχουν χρηματοδοτηθεί για το ίδιο ή παρεμφερές πρωτόκολλο από την ERS (long term or short term research fellowships) ή άλλον χρηματοδοτικό οργανισμό του εξωτερικού.
 • Η ανακοίνωση των επιτυχόντων θα γίνει θα γίνει στην λήξη του 25ου Πανελλήνιου Πνευμονολογικού Συνεδρίου.
 • Οι προτάσεις θα πρέπει να κατατεθούν στα ειδικά έντυπα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΠΕ: www.hts.org.gr  (ή μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την ΕΠΕ στο τηλ. 210 74 87 723) είτε ηλεκτρονικά, είτε με ταχυδρομείο σε μορφή CD ROM. Προτάσεις σε Fax,  ή σε γραπτό μόνο κείμενο, ή με ελλειπή στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές.
 • Προτάσεις μόνο στην Αγγλική γλώσσα θα γίνονται δεκτές (κρίση από ξένους επιστήμονες). 
 • Η περάτωση του ερευνητικού έργου (δημοσίευση) θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε 6 χρόνια και θα πρέπει να αναγράφεται στην δημοσίευση “Grant of Hellenic Thoracic Society”. Στην δημοσίευση δεν μπορεί ο πρώτος συγγραφέας, ο τελευταίος συγγραφέας, ο υπεύθυνος αλληλογραφίας, ή το μεγαλύτερο ποσοστό των συγγραφέων να είναι ξένος/οι. Άλλως η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία θα αξιώνει την επιστροφή του ποσού της υποτροφίας.
 • Αίτηση για χορήγηση Ερευνητικής Υποτροφίας σημαίνει αυτομάτως αποδοχή των όρων της προκήρυξης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 29 Μαΐου 2016

Τρόπος Υποβολής: Ηλεκτρονικός /Ταχυδρομείο

e-mailhtsinfo@otenet.gr

Διεύθυνση:  Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία

Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» Λεωφόρος Μεσογείων 152, ΤΚ 115 27, Αθήνα

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

             1. APPLICANT'S NAME

             2. COORDINATOR'S NAME

             3. CLINIC/DEPARTMENT OF THE PROPOSAL

             4. TITLE:    No more than 3 lines

            5. INTRODUCTION - AIM  Current knowledge: up to 1½ page

            6. HYPOTHESIS:   6 Lines

            7. METHODS:   up to 1 page

            8. EXPECTED RESULTS: ½ page

            9. IMPLICATION:  up to ½ page

            10. REFERENCES:  up to 20.

 

 ΑΙΤΗΣΗ (Μόνο στα Ελληνικά)

            1. Στοιχεία Αιτούντος 

            2. Συντονιστής Ερευνητικού Προγράμματος

            3. Στοιχεία Κλινικής / Τμήματος