Loading...
 

Αποτελέσματα για τις Ερευνητικές Υποτροφίες 2017

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία στην Τελετή Έναρξης του 26ου Πανελληνίου Πνευμονολογικού Συνεδρίου απένειμε 5 βραβεία Ερευνητικών Υποτροφιών στους εξής:

● Μαγκούτα Σοφία

● Καραμπιτσάκο Θεόδωρο

● Ανδρεάκο Ευάγγελο

● Γερογιάννη Ειρήνη

● Τραχαλάκη Αθηνά

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΕ εκ μέρους όλων των Ελλήνων Πνευμονολόγων ευχαριστεί θερμά τις χορηγούς Εταιρείες για την ευγενή και γενναιόδωρη προσφορά τους γιατί η προσπάθεια αυτή είναι πλέον ένα ετήσιο γεγονός που στόχο έχει να πολλαπλασιάσει τη Βασική & Κλινική έρευνα της Πνευμονολογίας στη χώρα μας.


*
Αναλυτικά την απονομή των Ερευνητικών Υποτροφιών  για το 2017 μπορείτε να την δείτε από εδώ: www.youtube.com/watch
                                          ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2017 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

● Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία προκηρύσσει ερευνητικές υποτροφίες.

● Η προκήρυξη αφορά Έλληνες Πνευμονολόγους (ειδικευμένους ή ειδικευόμενους) μέλη της ΕΠΕ, που εργάζονται στην Ελλάδα.

●Η Ερευνητική πρόταση πρέπει να αφορά κυρίως νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος, αλλά και επιπτώσεις άλλων νοσημάτων στο αναπνευστικό.

● Η κάθε υποτροφία είναι των 15.000 € που η καταβολή τους θα γίνει ως εξής: Άμεσα 6.000 € (40%), μετά από ένα χρόνο 6.000 € (40%) μετά από έκθεση προόδου (τουλάχιστον ένα abstract σε διεθνές συνέδριο) και το τελικό ποσό  3.000 € (20%) μετά από δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό καταχωρημένο στο PubMed με impact factor.

● Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση (0-10) θα γίνει από κριτές, επιστήμονες του εξωτερικού με σαφή διεθνή αναγνώριση (όχι ελληνικής καταγωγής). Η επιλογή των κριτών γίνεται από το Δ.Σ. της ΕΠΕ και τα ονόματά τους δεν γνωστοποιούνται πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Το όνομα του αιτούντος δεν θα γνωστοποιείται στους κριτές για να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας.

●Η προθεσμία υποβολής ερευνητικών προτάσεων είναι η 29η Σεπτεμβρίου 2017 (12:00 μ.μ.) ηλεκτρονικά ή με σφραγίδα ταχυδρομείου.

● Μόνο μία ερευνητική πρόταση ανά κύριο ερευνητή εγκρίνεται για να ευοδωθεί η έρευνα από περισσότερους ερευνητές.

● Το σύνολο της εργασίας της ερευνητικής πρότασης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στην Πνευμονολογική Κλινική του αιτούντος. Επιτρέπεται η συνεργασία με άλλο κέντρο για εκτέλεση εξειδικευμένων τεχνικών που όμως θα πρέπει να αποτελούν μικρό μέρος του συνολικού ερευνητικού έργου και να έχουν περιγραφεί από πριν ή να ζητείται εγγράφως η άδεια του Δ.Σ. της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.
Η ερευνητική πρόταση δεν θα πρέπει να αποτελεί μέρος grant χρηματοδοτούμενου ερευνητικού προγράμματος στο εξωτερικό.

● Δεν μπορούν να συμμετάσχουν ερευνητές που έχουν χρηματοδοτηθεί για το ίδιο ή παρεμφερές πρωτόκολλο από την ERS (long term or short term research fellowships) ή άλλον χρηματοδοτικό οργανισμό του εξωτερικού.

● Η ανακοίνωση των επιτυχόντων θα γίνει θα γίνει στην τελετή έναρξης του 26ου Πανελλήνιου Πνευμονολογικού Συνεδρίου.

● Οι προτάσεις θα πρέπει να κατατεθούν στα ειδικά έντυπα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΠΕ: www.hts.org.gr  (ή μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την ΕΠΕ στο τηλ. 210 74 87 723) είτε ηλεκτρονικά, είτε με ταχυδρομείο σε μορφή CD ROM. Προτάσεις σε Fax,  ή σε γραπτό μόνο κείμενο, ή με ελλειπή στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές.

● Προτάσεις μόνο στην αγγλική γλώσσα θα γίνονται δεκτές (κρίση από ξένους επιστήμονες). 

● Η περάτωση του ερευνητικού έργου (δημοσίευση) θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε 6 χρόνια και θα πρέπει να αναγράφεται στην δημοσίευση “Grant of Hellenic Thoracic Society”. Στην δημοσίευση δεν μπορεί ο πρώτος συγγραφέας, ο τελευταίος συγγραφέας, ο υπεύθυνος αλληλογραφίας, ή το μεγαλύτερο ποσοστό των συγγραφέων να είναι ξένος/οι. Άλλως η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία θα αξιώνει την επιστροφή του ποσού της υποτροφίας.

● Αίτηση για χορήγηση Ερευνητικής Υποτροφίας σημαίνει αυτομάτως αποδοχή των όρων της προκήρυξης.


ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:
 29 Σεπτεμβρίου 2017

Τρόποι Υποβολής: Ηλεκτρονικά /Ταχυδρομείο

e-mail: htsinfo@otenet.gr

Διεύθυνση:  Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία

Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» Λεωφόρος Μεσογείων 152, ΤΚ 115 27, Αθήνα

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:

1. TITLE: No more than 3 lines

2. INTRODUCTION - AIM  Current knowledge: up to 1½ page

3. HYPOTHESIS:   6 Lines

4. SUBJECTS: up to 15 lines

5. METHODS:   up to 1 page

6. EXPECTED RESULTS: ½ page

7. IMPLICATION:  up to ½ page

8. REFERENCES:  up to 20


ΑΙΤΗΣΗ (Μόνο στα Ελληνικά)

1. Στοιχεία Αιτούντος 

2. Συντονιστής Ερευνητικού Προγράμματος

3. Στοιχεία Κλινικής / Τμήματος

 
Έγγραφο Αίτησης* Διευκρινήσεις για τις Ερευνητικές Υποτροφίες 2017 * 
Με  βάση τις ερωτήσεις που δεχθήκαμε σχετικά με τις Eρευνητικές Yποτροφίες 2017, η επιστημονική επιτροπή  των  Υποτροφιών της  ΕΠΕ θα  ήθελε να κάνει τις εξής  διευκρινήσεις:

● Μόνο ένας Συντονιστής Ερευνητικού Προγράμματος ανά αίτηση θα γίνεται δεκτός που πρέπει απαραιτήτως να είναι πνευμονολόγος.

●Η μελέτη πρέπει να γίνει στην πνευμονολογική κλινική ή έργαστήριο που συνδέεται άμεσα με πνευμονολογική κλινική.

●Η τήρηση του Deadline της Παρασκευής 29 Σεπτεμβρίου 12μ.μ. το μεσημέρι είναι ΑΥΣΤΗΡΗ.