Loading...
 
 

Ομάδες Εργασίας

Νέα και Δράσεις της Ομάδας: Επεμβατική Πνευμονολογία

 

Ανασκόπηση προσφάτων μελετών για την καθοδηγούμενη βρογχοσκόπηση και τον ενδοβρογχικό υπέρηχο (EBUS)
17 Δεκ 2019
Transbronchial Biopsy Using an Ultrathin Bronchoscope Guided by Cone-Beam Computed Tomography and Virtual Bronchoscopic Navigation in the Diagnosis of Pulmonary Nodules. Ali et al. Respiration 2019. DOI: 10.1159/000500228 (online publication).

Η διαβρογχική βιοψία καθοδηγούμενη από τα νεότερα εργαλεία πλοήγησης αποτελεί μία ασφαλή διαγνωστική προσέγγιση για τις περιφερικές πνευμονικές βλάβες. H μελέτη εξέτασε το συνδυασμό της εικονικής βρογχοσκόπησης - virtual bronchoscopic navigation (VBN) με υπέρ-λεπτό βρογχοσκόπιο- ultrathin bronchoscope και cone-beam computed tomography (CBCT) σε 29 ασθενείς με 40 πνευμονικούς όζους, οι περισσότεροι μη ορατοί με τη συμβατική ακτινοσκόπηση. Η cone beam CT αποτελεί τη νεότερη προσθήκη στην απεικόνιση εντός υβριδικής αίθουσας χειρουργείου/αγγειογράφου. Στην πρώτη φάση της εξέτασης αναγνωρίζεται ο βρόγχος-στόχος με την virtual bronchoscopy με το ειδικό software (στη μελέτη το σύστημα bf-navi©). Κατόπιν, πραγματοποιείται CT σάρωση εντός 6 δευτερολέπτων με περιστροφή της κεφαλής του cone-beam κατά 200 μοίρες. Κατόπιν, με τη χρήση ειδικού software ανασυντίθενται οι εικόνες με τρισδιάστατη απεικόνιση του πνευμονικού όζου σε monitor μπροστά στο βρογχοσκόπο. Ο όζος επιπροβάλλεται στην ακτινοσκοπική εικόνα. Το υπέρλεπτο βρογχοσκόπιο (εξωτερική διάμετρος 2,8 mm) προωθείται όσο το δυνατόν εγγύτερα στη βλάβη, και η λαβίδα βιοψίας εισάγεται στο βρόγχο-στόχο. Σε αυτή τη φάση, πραγματοποιείται δεύτερη σάρωση με το cone-beam και οι όζοι χαρακτηρίστηκαν από την ομάδα ως: Α. Η λαβίδα ήταν σαφώς εντός της βλάβης. Β. Η λαβίδα ήταν παρακείμενη της βλάβης. C. Η λαβίδα ήταν σαφώς εκτός της βλάβης. Όταν ήταν δυνατή η επαναπροσέγγιση της βλάβης γινόταν εκ νέου cone-beam. Σε βλάβες A και Β ελήφθησαν διαβρογχικές βιοψίες. Από τις βλάβες C ελήφθησαν μόνο κυτταρολογικά δείγματα. Η διαγνωστική ακρίβεια του αλγόριθμου ήταν 92% για κακοήθεια και 86% για καλοήθεις αιτιολογίες.
Improved diagnostic yield and specimen quality with EBUS-guided forceps biopsies: a retrospective analysis. Ray A et al. Annals of thoracic surgery https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2019.08.106 (online publication).

Αναδρομική μελέτη σε 213 ασθενείς. Εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα της βιοψίας με λαβίδα από λεμφαδένες υπό καθοδήγηση από linear EBUS σε καλοήθεις νόσους και κακοήθειες. Μετά την αναγνώριση του λεμφαδένα από το linear EBUS, πραγματοποιήθηκε μικρή τομή από μαχαιρίδιο ηλεκτροκαυτηρίας και προωθήθηκε λαβίδα ανοίγματος 1.9 mm μέσα στο λεμφαδένα μέσω της οπής. Το πρωτόκολλο υποδείκνυε 5 λήψεις ανά λεμφαδένα. Η ασφάλεια της συγκεκριμένης μεθόδου είχε δημοσιευτεί σε πρότερη μελέτη (Ann Thorac Surg. 2016 May; 101(5): 1870–1876).

Στους 61 ασθενείς με κακοήθεια, η διαγνωστική ακρίβεια ήταν 91,8% χωρίς τη βιοψία και 93,4% όταν προστέθηκε η βιοψία με λαβίδα. Από τους 59 ασθενείς με σαρκοείδωση, η διαγνωστική ακρίβεια αυξήθηκε αντίστοιχα από 62,7% σε 94,9% Στους 16 ασθενείς με λέμφωμα είχαμε αντίστοιχα 62,5% σε 93,8%. Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη διαγνωστική ακρίβεια σε ασθενείς με σαρκοείδωση και λέμφωμα. Μένει να αποδειχθεί αν θα ενταχθεί στην κλινική πρακτική.

Endobronchial ultrasound-guided intranodal forceps biopsy (EBUS-IFB)—technical review. Cheng G et al. J Thorac Dis 2019;11(9):4049-4058

Η μελέτη αυτή αποτελεί ανασκόπηση για τη χρήσιμότητα της μικρο-λαβίδας (miniforceps) για τη λήψη λεμφαδενικού ιστού υπό EBUS καθοδήγηση, ειδικά σε περιπτώσεις όπου απαιτείται αρκετή ποσότητα ιστολογικού υλικού για τη διάγνωση. Υπό καθοδήγηση με linear EBUS, ο βλεννογόνος παρακεντάται 4 με 5 φορές (TBNA). Κατόπιν, υπό καθοδήγηση με linear EBUS αφαιρείται η βελόνα ΤΒΝΑ και εισάγεται στο λεμφαδένα miniforceps το οποίο λαμβάνει ιστολογικά τεμαχίδια. Σε αυτή την ανασκόπηση αναφέρονται 300 περιπτώσεις με αυτή τη μέθοδο, με 1,5% ανεπιθύμητα συμβάματα, κυρίως ελεγχόμενη αιμορραγία. Σε περίπτωση αιμορραγίας χρησιμοποιείται ο αεροθάλαμος του EBUS για να ελεγχθεί. Ένας αναλυτικός πίνακας 6 μελετών αναλύει την αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Σε όλες τις μελέτες αναδεικνύεται διαγνωστικό πλεονέκτημα κυρίως στη διάγνωση σαρκοειδώσεως και λεμφώματος. Λόγω της αυξανόμενης ανάγκης για ιστολογικό υλικό στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (γονιδιακή και ανοσολογική ανάλυση) η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να αναδείξει σημαντικά μελλοντικά πλεονεκτήματα.

A prospective randomized comparative study of three bronchoscopic approaches for ι investigating pulmonary nodules (the PRECISION-1 study). Yarmus L et al. CHEST https://doi.org/10.106/j.chest2019.10.016 (online publication).

Προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη για τη διαγνωστική ακρίβεια σε περιφερικούς πνευμονικούς όζους < 2cm σε πτωματικά μοντέλα με τεχνητά εμφυτευμένους όζους. Συγκρίθηκαν η χρήση υπέρλεπτου βρογχοσκοπίου με radial EBUS έναντι electromagnetic navigation και robotic bronchoscopy. Η ρομποτική βρογχοσκόπηση αποτελεί μία νέα μέθοδο που λαμβάνει όλο και περισσότερη προσοχή στη διαγνωστική προσπέλαση των περιφερικών πνευμονικών όζων. Η μέση διάμετρος όζων ήταν 16.5 mm, 50% των οποίων παρουσίαζαν βρογχόγραμμα. Η ρομποτική βρογχοσκόπηση είχε διαγνωστική ακρίβεια 80% έναντι των υπολοίπων που κυμάνθηκαν στο 45%, αναδεικνύοντας τη σημασία της μεθόδου για το μέλλον. Φυσικά, αναμένονται μεγαλύτερες τυχαιοποιημένες μελέτες σε ασθενείς ώστε να καταλήξουμε σε πιο ασφαλή συμπεράσματα.

Αναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε την Ανασκόπηση προσφάτων μελετών για την καθοδηγούμενη βρογχοσκόπηση και τον ενδοβρογχικό υπέρηχο (EBUS) από εδώ
© 2022 Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία - All rights reserved
Developed by LogicOne