Loading...
 
 

Ομάδες Εργασίας

Νέα και Δράσεις της Ομάδας: Επεμβατική Πνευμονολογία

 

Νεότερα δεδομένα στην Επεμβατική πνευμονολογία όπως παρουσιάστηκαν στο διεθνές εικονικό συνέδριο της European Respiratory Society
21 Sep 2020

Οι ιδιαίτερες συνθήκες που επέβαλλε ο SARS-COV2 σε όλο τον πλανήτη οδήγησαν την ERS στη δημιουργία ενός πλήρως εικονικού συνεδρίου, με παράλληλες συνδέσεις από πολλαπλά studio για την κάλυψη της ποικίλής θεματολογίας. Ενώ δεν υπήρξε ανθρώπινη επαφή μεταξύ των 33 000 συνέδρων, οι ευκαιρίες για την ανάδειξη κλινικών προβλημάτων αλλά και ερευνητικού βήματος στην επεμβατική πνευμονολογία ήταν πολλαπλές.

Screening με αξονική τομογραφία θώρακος για καρκίνο του πνεύμονα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι ομιλίες για την πρώιμη διάγνωση καρκίνου πνεύμονα μέσω της ανάγνωσης της αξονικής τομογραφίας θώρακος από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence-AI). H AI βοηθά ακτινολόγους και κλινικούς ιατρούς με την ανίχνευση των πνευμονικών όζων, μέτρηση του όγκου τους (volumetry), αυτόματο υπολογισμό της πιθανότητας κακοήθειας και την αυτόματη διασύνδεση ύπαρξης και μεγέθους με προηγούμενες αξονικές τομογραφίες του ίδιου ασθενή. Μελέτες που συνέκριναν την απόδοση ανθρώπων και μοντέλω1154ν AI (3D and 2D convolutional networks) έδειξαν σημαντική συμφωνία για την ανάλυση κινδύνου αλλά ο ανθρώπινος παράγοντας υπερείχε στην αναγνώριση μορφολογικών χαρακτηριστικών κακοήθειας (van Riel S et al. PLoS One 2017 Nov 9;12(11):e0185032). Ένα ενδιαφέρον βοήθημα που παρουσιάστηκε ήταν η καταστολή των αγγείων στη CT θώρακος (vessel suppression-VIS/CADe), βοήθημα το οποίο βελτίωσε τη δυνατότητα των ακτινολόγων για ανίχνευση πνευμονικών όζων και μείωσε τον απαιτούμενο χρόνο διάγνωσης (Lo S et al. American Journal of Roentgenology. 2018;210: 480-488). Άλλη μελέτη ανέδειξε το ρόλο των αλγορίθμων deep learning (deep convolutional neural networks) στην αναγνώριση πνευμονικών όζων στην αξονική θώρακος. Το σύστημα ανιχνεύει, μετρά τον όγκο του όζου, αναλύει τον κίνδυνο για κακοήθεια και μαθαίνει από τη συνεχή εισαγωγή νέων δεδομένων. Οι συγγραφείς αναφέρουν μεγάλη συμφωνία με τον ανθρώπινο αναγνώστη της αξονικής, με συμφωνία AUC 95.9 (πολύ υψηλή). Οι συγγραφείς σχολιάζουν ότι η υψηλή συμφωνία με τον ανθρώπινο παράγοντα αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για την εισαγωγή αυτής της τεχνολογίας στο screening του καρκίνου του πνεύμονα (Ardila D et al. Nature Medicine Vol 25 June 2019 954–961). Φυσικά, προοπτικές μελέτες είναι απαραίτητες για την περαιτέρω αξιολόγηση των αλγορίθμων της τεχνητής νοημοσύνης. Σε άλλη ομιλία παρουσιάστηκε το ESR/ERS statement paper on lung cancer screening 2020, το οποίο συνοψίζει τις υπάρχουσες πρακτικές για το screening για καρκίνο πνεύμονα και προσδοκά να αποτελέσει μέσο πίεσης προς τις ρυθμιστικές αρχές για την εισαγωγή του στην κλινική πρακτική (Eur Radiol 2020 Jun;30(6):3277-3294). Τέλος, παρουσιάστηκε η σημαντική έρευνα που γίνεται για την ultra-low dose CT ή Submillisievert Chest CT όπου η ακτινοβολία που δέχεται το άτομο είναι πολύ χαμηλή, ενώ το screening παραμένει επαρκές (Zhang M et al. Br J Radiol;91:20170658).

Παρουσίαση video και live περιστατικών από πρότυπα εργαστήρια επεμβατικής πνευμονολογίας

Ένα από τα κανάλια του συνεδρίου ήταν αφιερωμένο για μία ολόκληρη ημέρα σε καινοτόμες τεχνικές επεμβατικής πνευμονολογίας. Σε μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα παρουσίαση video από το πανεπιστήμιο του Amsterdam παρουσιάστηκε η λήψη κρυοβιοψιών από την περιφέρεια του πνεύμονα για τη διερεύνηση διάμεσης πνευμονοπάθειας. Η επέμβαση παρουσίαζε μία σημαντική όμως ιδιαιτερότητα: η επιλογή του σημείου λήψης του υλικού έγινε με τη βοήθεια της confocal laser microendoscopy. Η confocal microendoscopy (συσκευή cellvizio©) χρησιμοποιεί ενδοσκοπικό καθετήρα που περνά μέσω του βρογχοσκοπίου και δίνει μικροσκοπικές εικόνες από το πνευμονικό παρέγχυμα.   

Αναλυτικά τα νεότερα δεδομένα στην Επεμβατική πνευμονολογία όπως παρουσιάστηκαν στο διεθνές εικονικό συνέδριο της European Respiratory Society μπορείτε να τα δείτε εδώ

© 2023 Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία - All rights reserved
Developed by LogicOne